Program Jubileuszu

„Jedno jest Ciało i jeden Duch …” (Ef 4,4)

Informacje praktyczne

Spotkanie Jubileuszowe Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji Krakowskiej

w dniu 17 czerwca 2017 r. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie na Oś. Szklane Domy

Część I 9.00 – 13.00 Bóg jest Miłością

  • dar wspólnot – przywitanie, modlitwa i wprowadzenie w czas świętowania
  • Pierwsza Tajemnica Różańca: Obietnica Ducha
  • świadectwo dot. obchodów Jubileuszu z Papieżem Franciszkiem w Rzymie
  • „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1kor 12, 4a): świadectwa różnorodnego działania Ducha Świętego w Kościele – „charyzmaty” wspólnot, szkół …  – zrodzone z Ducha  – prezentacja filmowa

11.00 przerwa

11.30 Druga Tajemnica Różańca: Chrzest Jezusa

11.40 konferencja dot. Daru Odnowy – Ks. Bp Grzegorz Ryś

12.20 modlitwa uwielbienia

13.00 przerwa – film o Jubileuszu w Rzymie

Część II 14.00 – 15.30 Nawracajcie się  … czas przeproszenia za niewierność Odnowy

14.00 Trzecia Tajemnica Różańca: Wylanie Ducha Świętego

14.10 konferencja dot. nawrócenia w „przestrzeni Odnowy” w wymiarze wspólnotowym i osobistym – Ks. Bp Grzegorz Ryś

14.50 modlitwa przebłagalna za niewierność wobec łaski Pięćdziesiątnicy

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 przerwa

Część III 16.00 – 21.10 Jezus jest Panem i chrzest w Duchu Świętym

16.00 Czwarta Tajemnica Różańca: Charyzmaty dla Kościoła

16.10 – 16.40 Konferencja Uznanie Jezusa za Pana oraz modlitwa o chrzest w Duchu Świętym  – Ks. Bp Grzegorz Ryś

16.40 świadectwa odnowy życia konkretnych osób

16.55– 17.45 czas modlitwy

  • uznania Jezusa za Pana
  • modlitwa o chrzest w Duchu Świętym dla konkretnych osób (czas modlitwy wstawienniczej)
  • tunel łaski i błogosławieństwo kapłanów

17.45 przygotowanie do Eucharystii

18.00 Eucharystia i procesja Bożego Ciała  

20.00 – 21.10 modlitwa o Nową Pięćdziesiątnicę

Część IV 21.10 – 21.30 posłanie do nowej ewangelizacji

21.20 Piąta Tajemnica Różańca: Idźcie na cały świat

21.30 Apel