Dlaczego świętujemy Jubileusz?

„Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie”. (Ef 4,4)

Kościół w wielu miejscach na świecie i w Polsce świętuje „Złoty Jubileusz Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”. Jej początkiem było wydarzenie chrztu w Duchu Świętym, które stało się, w dniu 7 lutego 1967 r., udziałem wykładowców i studentów Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu (USA). Mija 50 lat od kiedy Duch Święty wprowadził swój Kościół w tą nową, a przecież jakże dobrze znaną z kart Ewangelii i Dziejów Apostolskich, rzeczywistość.

Jesteśmy w różnych wspólnotach, ruchach, szkołach nowej ewangelizacji i innych „miejscach” w Kościele. Złączeni w jedno Ciało, przez  jednego Ducha Świętego, mamy także wspólne doświadczenie: chrztu w Duchu Świętym. Właśnie z niego zrodziły się nasze wspólnoty, ruchy i szkoły, a także nowe życie w nas.

Zobacz więcej … co świętujemy

Wierzymy że, ten czas 50 lat, od kiedy Duch Święty rozpoczął w ten szczególny sposób swoją interwencję w Kościele Katolickim, jest darem jubileuszu – ,,rokiem jubileuszowym” – czasem zanurzenia w strumieniu laski przez wiarę i dar jedności u samego jej Źródła. Darem ,,Odnowy” dla każdego, kto zechce.

Zob. więcej … o roku jubileuszowym

Zobacz więcej … stanąć przy „Źródle”

 Głównym miejscem świętowania są obchody Jubileuszowe z udziałem Papieża Franciszka w dniach 31 maja – 4 czerwca 2017 r. w Rzymie. Przez świętowanie w Krakowie pragniemy, pozostając w łączności duchowej z Kościołem Powszechnym, świętować razem i także z każdym kto zechce. Zapraszamy przyjdź! by świętować razem z nami.

Zob. więcej … o świętowaniu Jubileuszu