Dzieła miłosierdzia i ewangelizacyjne

Pragniemy by świętowanie Jubileuszu Odnowy Charyzmatycznej nie zakończyło się spotkaniem Jubileuszowym 17 czerwca, ale by to spotkanie i to świętowanie znalazło swoje przedłużenie w życiu – w naszym wyjściu, by pełnić dzieła miłosierdzia i głosić ewangelię. I to zarówno poprzez dzieła, które już podejmujemy albo które podejmiemy w przyszłości. Jednocześnie wierząc w łaskę jaką Bóg wiąże z czasem Jubileuszu i z Jubileuszową modlitwą Kościoła, chcemy z niej czerpać podejmując te dzieła.

Dlatego jako Wspólnoty, Szkoły czy Ruchy, które świętują Jubileusz chcemy ofiarować konkretne dzieła miłosierdzia i ewangelizacyjne

Zobacz dzieła ewangelizacyjne i miłosierdzia…

Jeśli chcesz możesz także dołączyć Wasze dzieło miłosierdzia lub ewangelizacyjne, które podejmiecie pragnąc w ten sposób świętować Jubileusz i czerpać z Jego łaski. (w tym celu napisz do nas)

Wszystkie dzieła zostaną ofiarowane jako Dar Ołtarza podczas Eucharystii Jubileuszowej w dniu 17 czerwca oraz zwrócimy się do Biskupa Grzegorza Rysia, który będzie prowadził nasze świętowanie, o posłanie nas do pełnienia tych dzieł, a co – mamy nadzieje – będzie miało miejsce na zakończenie spotkania 17 czerwca.