Modlitwa za Jubileusz

Kochani
we wtorek 16 maja modliliśmy się za przygotowania do Jubileuszu szczególnie

  • prosząc o dar jedności
  • za kapłanów
  • za liderów
  • za plakat i folder
  • za różne sprawy związane z Jubileuszem

Pan dał nam bardzo obiecujące Słowo tj. Dz 2, 14 -21 Może zechcecie się nim modlić

  • kolejne spotkanie modlitewne w intencji przygotowań do Jubileuszu będzie w najbliższy wtorek tj 23 maja o godz. 18.00 w Dolnym Kościele – na Szklanych Domach – tego spotkania nie zaczynamy Eucharystią. Zapraszamy każdego kto zechce się włączyć w ten wspólny czas modlitwy
  •  następne i już ostatnie spotkanie w ramach przygotowań modlitewnych będzie we wtorek 13 czerwca także o 18.00 na Szklanych Domach,  przy czym to spotkanie jest przed spotkaniem na Rynku (które będzie w środę 14 czerwca) – więc na spotkanie zapraszamy tych, dla których  to nie będzie kolidowało z udziałem w spotkaniu na Rynku.

Dobrego czasu i do zobaczenia

Witek w jedności z Księdzem Leszkiem